Ανακοινώσεις  
Θέση Πρακτικής Άσκησης στο Δημόσιο μέσω ΕΣΠΑ (18/10/2017)
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (25/09/2017)
Ωράριο Γραμματείας (07/10/2012)
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (Ν.3794/2009 Άρθρο 35) (24/09/2009)
 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ 
ΚΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ιωάννης Κάτσιος
Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, ΕΜΠ
D.E.A. Géographie et Aménagement, Université de Paris - Sorbonne IV
Διδάκτωρ Περιφερειακής Επιστήμης Παντείου Πανεπιστημίου
Αναπληρωτής Καθηγητής

e-mail: iokat@teiath.gr
Τηλ.: 210-5385388
Fax:  210-5385388
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω, Αθήνα


Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές
ΔΕ: 13:00 - 15:00
ΤΡ: 15:00 - 16:30
ΤΕ: 13:30 - 15:00


Διδασκαλία 
- Θεματική Χαρτογραφία 
- Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)


Περιοχές επιστημονικής - ερευνητικής δραστηριότητας
- Επιστήμη των Γεωγραφικών Πληροφοριών και Συστήματα,
Θεματική Χαρτογραφία 
- Γεωγραφία, Χωροταξία, Περιφερειακή Επιστήμη, Πολεοδομία
- Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών: Συστήματα Υποστήριξης
Χωρικών Αποφάσεων, Διαχείριση Περιβάλλοντος  Διαχείριση Υδατικών Πόρων,
Χωρική Επιδημιολογία

Βιογραφικό Σημείωμα


^ Αρχή Σελίδας