Ανακοινώσεις  
Θέση Πρακτικής Άσκησης στο Δημόσιο μέσω ΕΣΠΑ (18/10/2017)
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (25/09/2017)
Ωράριο Γραμματείας (07/10/2012)
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (Ν.3794/2009 Άρθρο 35) (24/09/2009)
 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ 
ΑΝΔΡΙΤΣΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


Βασίλειος Δ. Ανδριτσάνος
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ
Διδάκτωρ Μηχανικός ΑΠΘ
Αναπληρωτής Καθηγητής


e-mail: vdandrit@teiath.gr
Τηλ.: 210-5385819
Fax:  210-5385886
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω, Αθήνα


Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές
TE: 12:00 - 15:00
ΠΑ: 08:30 - 11:00


Διδασκαλία
-
Αποτυπώσεις - Χαράξεις
- Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί
- Γεωδαισία
- Τοπογραφικές Ασκήσεις Υπαίθρου


Περιοχές επιστημονικής - ερευνητικής δραστηριότητας
- Μοντελοποίηση πεδίου βαρύτητας και γεωειδούς
- Μέθοδοι συνδυασμού ετερογενών δεδομένων
- Δορυφορική γεωδαισία
- Ενοποίηση γεωδαιτικών συστημάτων αναφοράς

Βιογραφικό Σημείωμα

Προσωπική Ιστοσελίδα


^ Αρχή Σελίδας