Ανακοινώσεις  
Θέση Πρακτικής Άσκησης στο Δημόσιο μέσω ΕΣΠΑ (18/10/2017)
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (25/09/2017)
Ωράριο Γραμματείας (07/10/2012)
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (Ν.3794/2009 Άρθρο 35) (24/09/2009)
 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ 
ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Μιχαήλ Ι. Γιαννίου
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ
Διδάκτωρ Μηχανικός Πολυτεχνείου Darmstadt Γερμανίας
Αναπληρωτής Καθηγητής


e-mail: mgianniou@teiath.gr
Τηλ.: 210-5385297
Fax:  210-5385886
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω, Αθήνα


Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές
ΔΕ:  13:00 - 14:00
ΠΑ: 16:00 - 17:00


Διδασκαλία
- Τοπογραφικά Όργανα και Μέθοδοι Μετρήσεων
- Δορυφορικός Εντοπισμός
- Πλοήγηση και Υδρογραφία
- Τεχνολογίες GNSS και Πλοήγηση (μεταπτυχιακό)
- Υψομετρία και GNSS (μεταπτυχιακό - συμμετοχή)


Περιοχές επιστημονικής - ερευνητικής δραστηριότητας
-
Γεωδαιτικός δορυφορικός εντοπισμός
- Δίκτυα μόνιμων σταθμών αναφοράς GNSS
- Γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς
- Παρακολούθηση τεκτονικών κινήσεων με GNSS

Βιογραφικό Σημείωμα

Προσωπική Ιστοσελίδα


^ Αρχή Σελίδας