Ανακοινώσεις  
Θέση Πρακτικής Άσκησης στο Δημόσιο μέσω ΕΣΠΑ (18/10/2017)
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (25/09/2017)
Ωράριο Γραμματείας (07/10/2012)
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (Ν.3794/2009 Άρθρο 35) (24/09/2009)
 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ 
ΠΕΤΣΑ ΕΛΛΗ

Προσωπική Ιστοσελίδα

Έλλη Πέτσα
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ
Καθηγήτρια


e-mail: petsa@teiath.gr
τηλ.: 210-5385839
fax:  210-5385343
ταχυδρομική διεύθυνση: Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω, Αθήνα


Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές
ΔΕ: 11:00 - 13:00
ΤΡ: 11:00 - 13:00
ΤΕ: 10:00 - 12:00


Διδασκαλία
- Φωτογραμμετρία ΙΙΙ
- Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας


Περιοχές επιστημονικής - ερευνητικής δραστηριότητας
- Φωτογραμμετρικοί αυτοματισμοί
- Φωτογραμμετρία μικρών αποστάσεων
- Οπτικοποίηση και παραγωγή εικονιστικών προϊόντων
- Φωτογραμμετρική τεκμηρίωση πολιτιστικής κληρονομιάς
- Όραση Υπολογιστών^ Αρχή Σελίδας